حقیقت - اثر همنشین بد

امام سجاد(ع) یکی از فرزندان خود را نصیحت می کرد وبه او فرمود: پسر جان ! با پنج کس همنشینی و گفتگو مکن و با آنان همراهی مکن.

او عرض کرد:پدرجان! آن ها چه کسانی می باشند؟

امام سجاد(ع) فرمودند:آن ها عبارتند از:

1-     دروغگو که همانند سراب (فریبنده) است، دور را نزدیک و نزدیک را دور نشان می دهد.

2-     فاسق (آدم بی ایمان وبی بند وبار)که تو را به لقمه ای یا کمتر می فروشد.

3-     بخیل که تو را در موقع سختی و نیاز ،به خودت وا می گذارد .

4-     احمق و کم عقل که چون می خواهد نفعی به تو برساند ، زیانش دامنگیر تو خواهد شد.

5-     آنکه قطع رحم کرده و از خویشانش بریده است ، که من او را در قرآن ، ((ملعون)) یافتم.

تحف العقول، ص 319

منبع :داستان ها وپند ها ، جلد ده، ص 70

+ نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۶ساعت 8:44 توسط یونس |